Skip to main content

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag, den 22.maj 2024 kl. 1900 i Grejs Kulturcenter

Dagsorden ifølge vedtægterne:       

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før)
  7. Valg til bestyrelse. I ulige år vælges 3 medlemmer. I lige år vælges 2 medlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen.
  8. Valg af 1 suppleant.  Valget gælder for et år.
  9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  10. Eventuelt

Kom med og hør om året der gik og planerne for den kommende sæson.

Vær med til at sætte dit præg på udviklingen – vi vil så gerne høre dine tanker og ideer til hvad vi kan gøre bedre for dig og dine børn i foreningen.

Vi byder på både vådt og tørt til ganen