Skip to main content

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Mandag, den 22.maj 2023 kl. 1900 i Grejs Kulturcenter

Dagsorden ifølge vedtægterne:       

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før)
 7. Valg til bestyrelse. I ulige år vælges 3 medlemmer. I lige år vælges 2 medlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen. På valg er:
  - Mikkel Bo Mikkelsen (modtager genvalg)
  - Thomas Jensen (modtager genvalg)
  - Jesper Jensen (modtager genvalg)
 8. Valg af 1 suppleant. På valg er Tove Jeppesen. Valget gælder for et år.
 9. Valg af 1 revisor (Poul Germand modtager genvalg) og 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

Kom med og hør om året der gik og planerne for den kommende sæson.

Vær med til at sætte dit præg på udviklingen – vi vil så gerne høre dine tanker og ideer til hvad vi kan gøre bedre for dig og dine børn i foreningen.

Vi byder på både vådt og tørt til ganen