Ordinær generalforsamling

Skrevet d. 26. maj 2020

Betinget af at myndighederne hæver forsamlingsantallet den 8. juni

Onsdag, den 10. juni kl. 1900 i Klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsen
  8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant
  10. Eventuelt